Hyra lokal

Mångbyns skola

Mångbyns skola är Byaföreningen ENEN:s samlingslokal. Samlinglokalen nyttjas till föreningens möten och olika aktiviteter. Lokalen kan också hyras för privata arrangemang. Medlemmar hyr till reducerat pris, men även icke medlemmar är välkomna att hyra lokalen.

Samlingslokalen är utrustad med ett enklare kaffekök. Porslin finns för ca. 50 personer. Lokalen består av en stor sal med stolar och bord, en mindre sal med stolar och bord, en handikappanpassad toalett, kapprum och kök. Vi har även bredbandsuppkoppling. Samlingslokalen är tillgänglighetsanpassat på följande sätt: handikappanpassad toalett, inga trösklar, ramp vid ingång samt besamöppnare. Vid uthyrning står hyresgästen själv för städning. Städinstruktioner och städmaterial finns i lokalen.

 OBS .Föreningen har ingen städpersonal, alla insatser är helt ideella. Det betyder att alla som hyr måste städa efter sig och lämna lokalen i samma skick som när man tog den i anspråk.

Boka lokal

Maila info@byaenen.se

och lämna dina uppgifter så kontaktar vi dig!

Uthyrningspriser

Som medlem hyr du samlingslokalen för 150 kr/dygn och som icke medlem för 300 kr/dygn.

Avgiften betalas på

bankgiro 5030-9129

Vid intresse av att hyra samlingslokalen Mångbyns skola kontakta info@byaenen.se

eller ring Per-Inge 070-3538956 eller Anders 070-3228345 

Stora salen

Lilla salen

Foaje

Kök