Kalender 2019

Byaföreningen ENEN

     


Aktiviteter 2019

Jan

9 jan. Trafikverket 16:00 (Lasse)

25 jan. (Lillemor)

26 jan. 16:00 (Ulrika)

27 jan. 18:30 Styrelsemöte

Feb

5 feb. MediYoga (Eva F)

11 feb. Bodans byamän (Lasse)

12 feb. MediYoga 

19 feb. MediYoga 

24 feb Granskär

26 feb. MediYoga

 

Mars

5 mars MediYoga

12 mars MediYoga

16 mars Helena yoga workshop

19 mars MediYoga

24 mars Bodans vattenförening 14:30

25 mars Ersnäs vägsamfällighet kl 19.00

26 mars MediYoga


April

1 april ÄSO 19:00 (Kenneth)

2 april mediyoga (Eva F) 18:00 - 19:15

7 april Årsmöte ENEN 14:00

9 april mediyoga (Eva F) 18:00 - 19:15

7 april Konstituerande möte 15:30

13 april 11:00 - 18:00  (Hasse W)

14 april (Ellinor)

28 april ÄSO årsmöte 17:00 (Kenneth)

Maj

1 maj 16:00 Gärde byastämma

5 maj 17:00 - 19:00 Helena yoga workshop

12 maj 17:00 - 19:00 Helena yoga workshop

18 maj Eurovision Song Contest

Juni

15-16 juni (Leif L)

22-23 juni (Eva H)

Juli

16 juli  (Lis Ö)

Aug

2-4 aug. (Hanna Ö)

25 aug. 18:30 Styrelsemöte

Sep

22 sep. 18:30 Styrelsemöte

28 sep  (LP Fhärm)

29 sep Helena yoga

Okt

3 okt Helena yoga

10 okt Helena yoga 

27 okt 10.00 till 12.30  (Hugo E)

30 okt. Älgmöte kl 18:00 (Anna A)

31 okt Helena yoga

Nov

2 nov   (Anna A) Älglaget, hela dagen.

7 nov Helena yoga

14 nov Helena yoga 

16 nov (Jussi K)

21 nov Helena yoga 

23 nov (Paul H). Städning den 24 nov.

28 nov Helena yoga 

Dec

8 dec Lucia 16:00

14 dec (Evy)

22 dec (Helena Bergman kl 15,00-17,00)

25 dec (Evy)

26 dec hela dagen, (M Gramlund)

27 dec (Jussi K)

28 dec (Nicklas R)