Medlemskap

Medlem kan den bli som inom verksamhetsområdet är boende, fritidsboende eller har nära anknytning till någon av byarna. Medlemskapet fodrar även att årsavgiften är betald och att medlemmen är 18 år fyllda.

Till alla Byaföreningen ENEN:s gamla och nya medlemmar.

Medlemsavgiften är 200 kr/år för familj, 100 kr/år för enskild medlem, 300 kr/år för föreningar. Medlemsavgiften betalas in på

bankgiro 5030-9129, ange vem som betalat medlemsavgift.

Som medlem i Byaföreningen ENEN bidrar du till att våra fyra byar har en levande samlingslokal och en aktiv byaförening. Dessutom betalar du en lägre kostnad vid de arrangemang ENEN anordnar och får hyra samlingslokalen till ett reducerat pris.

Vänliga hälsningar

Styrelsen Byaföreningen ENEN