Styrelse

Styrelsens sammansättning för 2021/2022

Sandra Jacobsson Ordförande

Magnus Wiklund Kassör

Josefine Norling Sekreterare

 

Ledamöter

Ingemar Häggström

Per-Inge Öhmark

Matilda Mod

Sofia Olofsson