Styrelse

Byaföreningen ENEN

     


Styrelsens sammansättning för 2019

Emma-Lisa Ingman Ordförande

Magnus Wiklund Kassör

Maria Söderlund Sekreterare

 

Ledamöter

Sandra Jakobsson

Mats Granlund

Anita Sundqvist

Matilda Mod

Per-Inge Öhmark