Verksamhetsberättelse 2016

Byaföreningen ENEN

     


Verksamhetsberättelse för Byaföreningen ENEN 2016

Styrelsen för byaföreningen ENEN avger härmed sin verksamhetsberättelse över föreningens verksamhet under 2016.


Årsmöte

Årsmötet hölls på Mångbyskolan den 10 april 2016.


Styrelsen

Styrelsen har under det gångna året varit sammansatt enligt följande:


Ordförande                                         Per-Inge Öhmark, Bodan

Vice ordförande                                  Anders Lindgren, Mångbyn

Sekreterare/ledamot                         Lillemor Normark, Bodan

Kassör                                                 Ulrika Östensson, Mångbyn

Ledamot                                              Anna Andersson, Mångbyn

Ledamot                                              Eivor Strandberg, Bodan

Ledamot                                              Anita Sundqvist, Mångbyn

Ledamot                                              Maria Söderlund, Mångbyn

Revisorer                                             Isac Andersson, Bodan

                                                             Evy Andersson, Bjuröklubb

Revisorssuppleant                              Magnus Wiklund, Mångbyn

Valberedning                                      Emma Ingman, Mångbyn

                                                             Per Fhärm, Mångbyn

Styrelsen har under året haft 9 protokollförda möten.


Medlemsantal

Föreningen har under 2016 haft 39 medlemsfamiljer, 9 enskilda medlemmar och två föreningar.


Presentation av projektgruppernas arbete:


Projektgrupp fastighet

Under vårens fixardag städades kök och samlingssalarna, golvet bonades i hallen, köket och samlingssalen. Gräset räfsades och blommor planterades. Soptunna tömdes och dörr med dörrkarm kördes bort.

Lgh 1 har renoverats mellan två hyresgäster. Det målades tak och tapetserades. Eluttag och armaturer byttes. 

På höstens fixardag sattes ett bro tak upp för hyresgästernas entré.  Det räfsades kring fastigheterna och sly röjdes. Den nya grillen invigdes. Ett plastlock till avloppsbrunnen monterades. En lysrörsarmatur blev uppsatt i entrén plus två fönsterlampor.

Röjningen av Juffatomten gav ett bidrag till Enen.


Projektgrupp samlingssal

Styrelsen har under året skickat in en ansökan till Skellefteå kommun och Boverket om medel för att renovera köket. Kommunen har beviljat sin del men med Boverket är det inte klart än.

Under året har samlingslokalen hyrts ut till privata arrangemang och andra föreningar. Samlingslokalen hade totalt 53 nyttjandetillfällen under 2016.

En ansökan om årligt driftsbidrag har lämnats in till Skellefteå kommun.

I samlingssalen har man haft gympa på måndagar för alla intresserade.


Projektgrupp aktiviteter

Gruppen har under året anordnat sex större arrangemang för föreningens medlemmar och andra intresserade icke medlemmar.

Schlageryra med tacobuffé, skolavslutning med grillning och fotboll, surströmming, julgröt med luciatåg och ett stort lotteri samt våffelcafé med utlottning av trisslotter för dem som gått Mångbyn runt.  Vid arrangemangen har det deltagit mellan 25-70 personer. Enen tillsammans med Hökmarks byaförening ordnade en cykelfest som avslutades på Mångbyskolan i augusti.

Enen sökte pengar ur kommunens ”stöd till lokala utvecklings insatser” för att förnya byaplanen 2016 för förnyelsen av byaplanen beviljades vi 5000 kr.  Enen beviljades också 10000 kr ur ”stöd till lokala utvecklings insatser”. För dessa pengar har föreningen bland annat köpt en stor grill, 4 förkläden, grillbestick, grillborste och material till lekparken.


Projektgrupp aktivitetsplan

Aktivitetsplanen har under sommaren och vintern mest nyttjats som ridbana för byarnas hästintresserade och under sommarhalvåret även som fotbollsplan för bygdens barn.


Projektgrupp Lekpark

Den tilltänkta invigningen av lekparken blev inte av 2016 på grund av att felaktig sand lagts ut i parken. Detta åtgärdades under augusti månad.

Förvaringsskåp med spel och leksaker är inköpt och står i lekparken. Spelen är väl märkta och ska kunna användas av besökarna i lekparken.  Fotbollsmål och fotboll finns att nyttja.


Slutord

Vi har under året åstadkommit mycket för vår förening och för våra byar och kan se fram emot ett nytt innehållsrikt verksamhetsår 2017.


Ett stort Tack till alla som bidrar till att byaföreningen ENEN med dess byar fortsätter att leva och utvecklas.

Styrelsen för Byaföreningen ENEN


Styrelsen för Byaföreningen ENEN genom sekreterare


Lillemor Normark